Měření rychlosti světla

Autor materiálu Neuvedeni. Veda MUNI
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Video popisuje experiment, při kterém se vyřadí v mikrovlnné troubě z provozu rotace talíře s čokoládou, čokoláda se roztaví nerovnoměrně. Tak se projeví  kmitny a uzly mikrovlnného záření , jejich polohu lze změřit  a určit rychlost vlnění.

Video ukazuje provedení několika experimentů. Dá se využít jako multimediální návod pro experiment učitele či jako materiál pro samostudium žáků.