Napodobování grafů

Autor materiálu neuvedeni
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žák čte, interpretuje grafy a pokouší se znovu nastolit podmínky, při kterých graf vznikl.

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat předmětem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu).