Online sbírky Národní galerie

Autor materiálu NG Praha
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Portál obsahuje veřejnou prezentaci sbírkových předmětů, najdete zde základní informace o dílech, jejich autorech a především kvalitní fotografie. Jedná se o stále rozšiřovaný výběr děl. Obrázky, které mají volná autorská práva, můžete prohlížet ve vysokém rozlišení a je tak možné prohlížet obrázky i s detaily. Žáci mohou pracovat se zadanými obrazy, tematickými celky nebo je sami vyhledávat, pracovat se symbolikou obrazů, příběhy obrazů i jejich autorů, vlivem historické reality na obraz apod.

DVZ umožňuje žákům prohledávat digitalizované sbírky Národní galerie na základě vlastních preferencí DVZ obsahuje i několik tématických celků vhodných pro výuku dějepisu a výtvarné výchovy.