Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Petr Vinš, Jan Berki, Jakub Holec
Video obsahuje výukové aktivity zaměřené na téma počítač a síť. Cílem hodiny je vést žáky k rozhovoru o počítači alespoň na úrovni občasného uživatele. Žáci pojmenovávají jednotlivá digitální zařízení, se kter…
video
informatika
digitální gramotnost
digitální technologie
počítač
konektivita
Autor: Tomáš Kebert
Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Tereza Odcházelová
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Autor: Markéta Zelená
Záznam 20minutové lekce z živého vysílání televizní výuky českého jazyka pro 3. ročník ukazuje, jak lze propojit práci s textem (pracovní postup) s tvorbou vlastního výrobku. Aktivitu je možné rozšířit a doplnit o využití…
video
Autor: Milan Prikner
Podrobně popsanou aktivitu, která je určena pro žáky 2. stupně, lze velmi snadno snížit na úroveň, kterou zvládnou i žáci 1. stupně. Pro vlastní skládání je důležité vyhledání videonávodu vhodného výrobku. Ten si žáci můžou zvolit…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na virtuální pitvu jako na vhodnou alternativu k provádění reálné pitvy. Součástí článku jsou ukázky konkrétních aplikací, pomocí kterých se žáci mohou seznamovat s vnější a vnitřní stavbou…
článek
digitální technologie
virtuální pitva
anatomie živočichů
živočichové
Biologie
Autor: Jakub Holec
Text je zaměřen na možnosti využití digitálních technologií při výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Některé z uvedených námětů učebních činností lze vhodně využít i na 1. stupni ZŠ při provádění pozorování přírody a…
článek
Autor: Pavel Böhm
Text popisuje provedení experimentu – rozpouštění kostek ledu. Je sice určen pro žáky 2. stupně, ale je možné jej realizovat i se žáky 1. stupně a prostřednictvím digitálních technologií (bodový teploměr, digitální vizualizér, mikroskop, lupa)…
článek
Autor: Mgr. Filip Jelínek, Mgr. Pavla Sýkorová
Text nabízí možnosti využití komiksů pro vlastní tvorbu žáků. Nabízí odkazy na dvě online aplikace, které lze ve výuce využít a podpořit zájem žáků o vlastní tvůrčí psaní. Komiks patří mezi literární žánry, kter…
článek
Autor: Mgr. Martina Štikarovská
Článek představuje jeden z nástrojů programu Smart Notebook – tabulku a popisuje možnosti, jak mohou žáci pomocí něj zpracovávat, třídit a vyhodnocovat data různého formátu. Zmiňuje i inspirativní příklad využití online tabulky k řešení problé…
článek
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. V šesti krátkých videích jsou představeny základní koncepty fungování internetu od drátů až po webové stránky.…
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. Seriál odpovídá na otázky Co dělá počítač počítačem? Jak používá elektrické obvody k ukládání a…
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Výukový materiál Práce s daty je určený pro 5. až 7. třídu ZŠ. Obsahuje úlohy zaměřené na práci s daty v šesti oblastech. Pomáhá žákům uvědomit si, co jsou data. Ukazuje různé způsoby evidence dat. Žáci díky němu získaj…
učebnice
Autor: O2 Chytrá škola
Portál O2 Chytrá škola nabízí krátká ukázková videa, která nabízejí tipy a triky na konkrétní chování uživatelů při práci s digitálními zařízeními. Vždy je vhodné simulovat s dětmi konkré…
video
Autor: Jakub Holec, Daniel Suchánek, Matouš Outrata, Jitka Jarníková
Pětiminutovka ukazuje možnosti využití aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu. Aplikace pomáhá žákům a učitelům při poznávání rostlin a zvířat během výuky v přírodě a zároveň umožňuje sdílet výsledky jejich pozorování s dal…
video
Přírodopis
digitální gramotnost
environmentální výchova
výuka venku
digitální technologie
Autor: Miloš Jenčík
Badatelsky orientovaný soubor úloh ke skupinové výuce s využitím měřicího systému Pasco obsahuje i úlohu k měření hlučnosti ve třídě. Žáci pracují se systémem SPARKvue, který je k dispozici zdarma k využití na smartphonech nebo tabletech. V…
aplikace
Měření hluku
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D. a Mgr. Jan Fadrhonc
Aktivita je vybrána z připravované učebnice informatiky. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se obsah vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Informatika překrývá a doplňuje, vede uvedená aktivita k naplňování uvedeného očekávaného vý…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Článek ukazuje možnosti využití digitálních technologií ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. Pro naplňování oborového výstupu směřujícímu k psaní jednoduchých sdělení i v digitální podobě jsou uvedeny…
článek
Autor: cz.nic
Díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Zatímco dříve internetové stránky měst a obcí připomínaly statické úřední desky, v průběhu posledních let…
video
Autor: cz.nic
Pod pojmem chytrá města (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu různých funkcí města – plánování a optimalizace dopravy, parkování, veřejné…
video
Autor: ENDUSPACE (ESA)
Systém LeoWorks nabízí výukové programy ke zpracování a k aplikacím satelitních snímků v angličtině, ve kterých se žáci učí pracovat s vybranými geoinformačními zdroji, učí se rozumět grafickému vyjádření a…
aplikace
Autor: Google Earth
Webová aplikace s podrobným zobrazením planety Země umožňuje nejrůznější činnosti pro vyhledávání, zobrazování, analýzu a hodnocení geoinformačních zdrojů. S aplikací Google Earth pro vyhledávač Chrome lze přímo v prohl…
aplikace
Autor: Graspable Math
Webová aplikace Graspable Math napomáhá přirozenému rozvoji digitálních kompetencí žáků při řešení matematických problémů, umožňuje žákům vyřešit úlohu, porovnávat, kriticky hodnotit jednotlivá řešení a diskutovat o…
aplikace
Autor: geometry.cz
S dynamickým geometrickým softwarem Geogebra se setkal při výuce snad každý učitel matematiky. Geotest je aplikace českých autorů, jejímž jádrem je právě zmíněný software. Učební pomůcka Geotest napomáhá přirozenému rozvoji digit…
aplikace
Autor: Dudamath
Aplikace Dudamath nabízí účelné využití při řešení matematických úloh z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie, umožňuje žákům vybrat si a použít vhodné digitální nástroje. Tato aplikace napomáhá žákům s pochopením…
aplikace
Autor: Roman Podlena
Článek popisuje, jak ve výuce využívat dva dostupné online zdroje, které napomáhají žákům řešit rutinní výpočty a odpovídat na základní matematické otázky. Google kalkulačka funguje na stejném principu, jako…
článek
Autor: H-edu
Emil je unikátní aktivizační metoda výuky informatiky pro žáky 1. stupně základních škol. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a…
aplikace
Autor: Podpora rozvoje informatického myšlení
Výukový materiál Práce s daty vzniká v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení jako jedna z částí sady výukových materiálů. Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.; Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.
Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. D…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: O2 Chytrá škola

Portál pro učitele, rodiče i děti, který učí používat internet bezpečně a chytře.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
internet
O2 Chytrá škola
sociální sítě