Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Václav Šimandl
V této výukové aktivitě žáci pracují s reálnými daty kurzů eura k české koruně v tabulkové kalkulačce a zjišťují, jak se vlivem zaokrouhlení může měnit výsledná cena zájezdu na luxusní lodi. Pro přípravu si vyučující…
pracovní list
Autor: Václav Šimandl
Příspěvek popisuje námět na projekt, ve kterém žáci ve dvojicích sbírají data o cenách výrobků v obchodech ve svém okolí a následně je zpracovávají a vyhodnocují. Diskuse a brainstorming s žáky vede k sestavení další…
článek
Autor: Václav Šimandl
Tento příspěvek popisuje námět na aktivitu, kdy žáci samostatně nebo v malých skupinkách zjišťují informace o počtu dívek a chlapců v jednotlivých třídách školy. Tento údaj vyplní do učitelem připraveného dotazníku, jehož všechny…
článek
Autor: Václav Šimandl
Pomocí aktivity Nakupujeme Eura se žáci seznamují tvorbou spojnicového grafu na skutečných datech. Nejprve si snadno vygenerují (nebo jim učitel připraví) sadu dat v tabulkovém kalkulátoru, kde naleznou vývoj kurzu národní měny vůči Euru. Jelikož se jedná o…
článek
Autor: Václav Šimandl
Žáci se díky této aktivitě naučí využívat spojnicové grafy pro prezentaci dat zaznamenaných v tabulkovém kalkulátoru. Nejprve si snadno vygenerují informace o teplotách za posledních 24 hodin pro několik meteorologických stanic přímo do listu tabulkov…
článek
Autor: Václav Šimandl
Aktivita seznamující žáky s tvorbou a výhodami zobrazení dat pomocí sloupcového grafu. Žáci nejprve vyplní elektronický formulář, kde uvedou počet hodin, které denně prospí. Formulář vygeneruje odpovědi do listu tabulkového kalkulátoru,…
článek
Autor: Antonín Jančařík
Cílem článku je představit možnosti prostředí dynamické geometrie (konkrétně programu GeoGebra) na příkladu konstrukce kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Článek se zaměřuje na výhody dynamického prostředí a možnosti využití výpočetn…
článek
Autor: Společnost učitelů matematiky JČMF
Didaktický materiál, který pro učitele vytvořila Jednota českých matematiků a fyziků, poslouží především těm, kteří mají s programem Geogebra jen malé nebo žádné zkušenosti. Téměř dvě desítky kapitol jsou plné návodů a inspirac…
učebnice
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Práce s daty, kap. Evidujeme data 
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Jiří Vaníček
První česká učebnice informatiky pro 1. stupeň základních škol Bohatě ilustrovaná učebnice z pera zkušeného pedagoga je určena především žákům 4. a 5. ročníku základních škol, úvodní kapitoly zvládnou i děti mladš…
učebnice
Autor: PF JČU
JOP - je interaktivní didaktická aplikace určená pro výuku Informatiky na 1. stupni základní školy. Aplikace obsahuje sady různých úloh zaměřené na naučení se základů ovládání počítače.
aplikace
Autor: O2 Chytrá škola

Portál pro učitele, rodiče i děti, který učí používat internet bezpečně a chytře.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
internet
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.; Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.
Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. D…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Podpora rozvoje informatického myšlení
Výukový materiál Práce s daty vzniká v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení jako jedna z částí sady výukových materiálů. Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: H-edu
Emil je unikátní aktivizační metoda výuky informatiky pro žáky 1. stupně základních škol. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a…
aplikace
Autor: Roman Podlena
Článek popisuje, jak ve výuce využívat dva dostupné online zdroje, které napomáhají žákům řešit rutinní výpočty a odpovídat na základní matematické otázky. Google kalkulačka funguje na stejném principu, jako…
článek
Autor: Dudamath
Aplikace Dudamath nabízí účelné využití při řešení matematických úloh z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie, umožňuje žákům vybrat si a použít vhodné digitální nástroje. Tato aplikace napomáhá žákům s pochopením…
aplikace
Autor: geometry.cz
S dynamickým geometrickým softwarem Geogebra se setkal při výuce snad každý učitel matematiky. Geotest je aplikace českých autorů, jejímž jádrem je právě zmíněný software. Učební pomůcka Geotest napomáhá přirozenému rozvoji digit…
aplikace
Autor: Graspable Math
Webová aplikace Graspable Math napomáhá přirozenému rozvoji digitálních kompetencí žáků při řešení matematických problémů, umožňuje žákům vyřešit úlohu, porovnávat, kriticky hodnotit jednotlivá řešení a diskutovat o…
aplikace
Autor: ČÚZK
Mapový geoportál umožňující přístup ke katastrálním databázím a mapám České republiky a k činnostem s nimi. Velmi vhodný zdroj k aktivizaci žáků pro práci s digitalizovanými zdroji veřejné správy důležitými…
aplikace
Autor: ČHMÚ
Mapový portál umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám hydrometeorologických dat České republiky a k činnostem s nimi. Poskytují se digitalizované mapy, data a další zdroje k orientaci v…
aplikace
Autor: Infrastructure for Information in Europe (INSPIRE)
Národní portál pro prostorová data umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám v rámci systému INSPIRE. INSPIRE je iniciativa Evropské komise pro vytvoření evropské infrastruktury prostorov…
aplikace
Autor: Google Earth
Webová aplikace s podrobným zobrazením planety Země umožňuje nejrůznější činnosti pro vyhledávání, zobrazování, analýzu a hodnocení geoinformačních zdrojů. S aplikací Google Earth pro vyhledávač Chrome lze přímo v prohl…
aplikace
Autor: Wiki Geocaching.cz
Webový portál je možné využívat ve výuce zeměpisu k aplikacím geocachingu, hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (česky ke…
aplikace
Autor: ENDUSPACE (ESA)
Systém LeoWorks nabízí výukové programy ke zpracování a k aplikacím satelitních snímků v angličtině, ve kterých se žáci učí pracovat s vybranými geoinformačními zdroji, učí se rozumět grafickému vyjádření a…
aplikace
Autor: Central Inteligence Agency (CIA)
Geoinformační databáze vhodná pro činnosti žáků s prostorovými informacemi. Uvádějí se základní informace o jednotlivých státech světa, cestovní informace, mapy regionů, srovnání jednotlivých států světa podle vybraných…
aplikace
Autor: cz.nic
Pod pojmem chytrá města (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu různých funkcí města – plánování a optimalizace dopravy, parkování, veřejné…
video
Autor: cz.nic
Díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Zatímco dříve internetové stránky měst a obcí připomínaly statické úřední desky, v průběhu posledních let…
video
Autor: Plzeňský kraj
Mapový portál obsahující referenční mapy včetně leteckých snímků současných i družicových, rovněž obsahující celou řadu tematických map, jejichž podobu si může uživatel vizualizovat podle svých potřeb (doprava, školství, životní prostřed…
aplikace
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Článek ukazuje možnosti využití digitálních technologií ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. Pro naplňování oborového výstupu směřujícímu k psaní jednoduchých sdělení i v digitální podobě jsou uvedeny…
článek