Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Europeana Collections
Portál Europeana je založen na spolupráci tisícovky evropských archivů, knihoven a muzeí, poskytuje kulturní dědictví pro zábavu, vzdělávání a výzkum. Europeana Collections nabízejí přístup k více než 50 milionům digitalizovaných…
aplikace
Autor: ENGLISH VOCABULARY LISTS
Webové stránky s řadou interaktivních her pro výuku anglického jazyka. Interaktivní formou Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individu…
aplikace
Autor: English Now
Zábavné jazykové aktivity, videa, interaktivní hry, pracovní listy a písničky pro 1. stupeň ZŠ, které pomáhají žákům rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuáln…
aplikace
Autor: Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová
Jedná se o komplexní výstup projektuArtCrossing – multimediálního vzdělávacího projektu pro žáky, studenty a učitele realizovaného Lektorským oddělením Národní galerie v Praze.  Projekt se zabýval novými médii v umění a…
učebnice
Autor: Nikol Meyerová
S pomocí tabletu a softwaru Toglic, který nabízí aktivity pro týmovou spolupráci a pro rozvoj komunikačních dovedností, si žáci procvičí a zopakují sloveso TO BE, procvičují slovní zásobu. Žáci při školní práci využí…
aplikace
Autor: Eva Beranová
Text o A. Schweitzerovi z čítanky ČEŇKOVÁ, Jana; DEJMALOVÁ, Kateřina; MARINKOVÁ, Helena. Čítanka pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha : Fortuna, 1996. 184 s. část: Albert…
aplikace
Autor: Jiří Krejčí
Projekt využívá možnosti práce ve sdíleném prostředí třídního webu (např. Office 365). Žáci skrze společně tvořené prezentace kooperují na společném díle. To vede k hlubšímu porozumění daného učiva a k posílení kl…
aplikace
Autor: Lenka Mikulášová
Materiál byl vytvořen jako interaktivní hra (test) pro žáky 9. ročníku. Má sloužit jednak k procvičení učiva probraného v hodinách českého jazyka (především literatury) a zčásti i dějepisu, jednak k motivaci žáků do dalších hodin, které…
aplikace
Autor: Petra Vaňková
Žáci řeší sled problémových úloh zaměřených na délkovou míru 1 metr za využití malého robota Ozobota. Cílem není seznámit žáky s Ozobotem, ale využít ho jako prostředek k dosažení cíle. Ozobot má pomáhat ž…
pracovní list
Autor: Debrujáři
Metodický návod k provedení experimentu. Příprava pokusu pro první stupeň - návod a teorie, 2 fotografie z pokusů.
aplikace
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi, která popisuje podmínky při nákupu zboží přes internet. Nakupující má možnost do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zboží ale nesmí být poškozené. Upozornění na to, že před samotnou…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Cílené šíření falešných zpráv může u veřejnosti vyvolat apatii k politickému dění i pocit ohrožení bezpečnosti. Pořad ukazuje, že velké dezinformačn…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Pasáž vysvětluje pojem troll a upozorňuje, že existují i trollí farmy, kde tito narušovatelé a ovlivňovatelé internetových diskuzí působí hromadně. Krátká…
video
Autor: Česká televize
Pořad o tom, co je to product placement a kde na něj nejčastěji narazíme. Videoprogram nabízí možnost demonstrovat product placement jako doplněk uměleckých programů. Product placement je podprahová reklama, kterou producenti využívají jako zdroj financování uměleckých projektů,…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi objasňuje pojmy phishing, vishing a skimming a poskytuje rady, jak se před nebezpečnými podvody bránit. Phishing se snaží získat citlivé osobní údaje prostřednictvím e-mailu, vishing prostřednictvím mobilního telefonu a skimming…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi vysvětluje, co je phishing (způsob získání citlivých údajů přes internet, kdy podvodníci předstírají, že jsou zaměstnanci banky nebo úřadu - obvykle žádají o číslo bankovního účtu a přístupov…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi seznamuje s principy nákupu po internetu, vysvětluje způsoby platby (platební kartou, bankovním převodem). Jsou zde upozornění na možná rizika nákupu po internetu, například, že je nutné vždy započítat dodatečné náklady,…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi, která vysvětluje, co znamená nákup mimo provozovnu. Upozorňuje na to, že pro něj platí jiná pravidla než pro běžný nákup v obchodě a že je důležité znát možná rizika takového nákupu. Spojená s bezpečnost…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Zprávičky, která se věnuje kyberšikaně. O kyberšikaně se mluví jako o formě šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je mobilní telefon či internet. Pořad radí, jak se proti ní bránit. V případě…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Pirátské vysílání, která se věnuje problematice sociálních sítí. Při objevování internetu je třeba být opatrný. Na sociálních sítích lidé často sdílejí veřejně i…
video
Autor: Česká televize
Dezinformační weby používají ve svých zprávách různé manipulativní techniky, které u čtenářů zajistí vyvolání požadované reakce. Pořad ukazuje, kořeny a způsoby manipulace profesionálních výrobců manipulací a dezinformace.…
video
Autor: Cambridge Assessment English
Webový portál s videi a cvičením pro výuku anglického jazyka. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti( psaní, čtení s porozuměním, poslech), prohlubují slovní zásobu a znalosti reáli…
aplikace
Autor: Štikarovská Martina
Článek popisuje praktickou zkušenost, jak je možné využít tablety pro realizaci pětiminutovek a společných příběhů. Žáci se naučí sdílet s ostatními žáky výsledky své práce a spolupracovat v online prostoru právě na tvorbě příběhu. Jako…
článek
Autor: MgA. Ondřej Musil, Ph.D.
Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova pr…
aplikace
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Michaela Hřivnová, Jitka Slaná Reissmannová, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí
Aktivita se zaměřuje na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k prevenci negativního dopadu vnějších faktorů na zdraví člověka, konkrétně na nadužívání digitálních technologií na…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil
DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využ…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Kristina Rafailov, Ondřej Musil
Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: ArcGIS
Článek je zaměřen na využívání cloudové aplikace ArcGIS, představuje její základní funkce a nástroje. Seznamuje zájemce s možnostmi získávání, hodnocení a zpracování geografických dat v digitálním formá…
článek
Autor: ArcGIS
Didaktické webové materiály, které vytvořila firma ARCDATA Praha, představují možnosti zařazení geografických informačních systémů do výuky: aplikace, návody, metodické materiály, příklady a ukázky aktivní práce s mapovými…
aplikace
Autor: Matěj Seifert a kolektiv
Hra o kyberšikaně pro skupiny do třídy v režimu unplugged, tedy bez zapojení digitálních technologií. Obsahuje metodiku pro učitele, instrukce a tisknutelné karty pro žáky a další otázky k následné diskuzi.
aplikace