Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Patricie Pleyerová
DVZ je koncepčně orientován na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Základním prvkem je obraz, vybraný s ohledem na RVP ZV a zohledňující Autorský zákona (121/2000 Sb.). Vybrané dílo (obraz Guernica od P. Picassa) je převedeno do vektorov…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. art. Ondřej Moučka
DVZ „Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou“ seznamuje žáky a žákyně s možnostmi využití zařízení s dotykovou obrazovkou pro digitální kresbu. Prostřednictvím bezplatných dostupných aplikací se žáci učí základy digitáln…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Filip T. Krejčí, Ondřej Musil, Marek Sedláček
S rozvojem informačních technologií dochází k rozmachu sdílení digitálního obsahu prostřednictvím internetu. Internet a jeho možnosti při vyhledávání, stahování a sdílení však podléhají právním norm…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Mgr. Šimon Kříž
DVZ „Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy“ představuje materiál, který ukazuje, jakým způsobem se dá kreativně pracovat s mobilními aplikacemi a sociálními sítěmi. Klade si za cíl…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Jan Krosch
Vektorová grafika, základní funkce a nástroje grafického editoru Adobe Illustrator. Materiál je doporučen pro učitele a studenty středních škol oboru grafický design. Jedná se o úvodní společnou tvorbu v grafickém programu (Adobe Illustrator) a ná…
článek
Autor: Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová
Jedná se o komplexní výstup projektuArtCrossing – multimediálního vzdělávacího projektu pro žáky, studenty a učitele realizovaného Lektorským oddělením Národní galerie v Praze.  Projekt se zabýval novými médii v umění a…
učebnice
Autor: Národní muzeum
eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů českých muzeí a galerií. Platforma slouží odborníkům, badatelům i laické veřejnosti. Obsah eSbírek tvoří zejm…
aplikace
Autor: NG Praha
Portál obsahuje veřejnou prezentaci sbírkových předmětů, najdete zde základní informace o dílech, jejich autorech a především kvalitní fotografie. Jedná se o stále rozšiřovaný výběr děl. Obrázky, které mají volná autorsk…
aplikace
Autor: Jan Šindelář
V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i…
článek
Autor: Radka Růžičková, Markéta Pastorová
Modelová lekce propojuje vzdělávací obsah výtvarné výchovy a ICT. Výsledky vlastní tvůrčí činnosti žáků (struktura – koláž) inspirované malbami Zdeňka Sýkory jsou dále rozvíjeny prostřednictvím animace. Dovednosti z oblasti ICT (pr…
cvičení
Autor: Pastorová, Jirák a kol.
Jedná se o knihu, která zakotvuje svět médií a technologií v kontextu oborů a mezioborových přesahů po stránce teoretické. Po stránce praktické nabízí konkrétní ukázky výukových lekcí, a ukázky rozpracován…
učebnice
Autor: Kolektiv autorů
Příručka pro učitele předkládá nápady do Vv, jak využít fotoaparát a různé předměty a tvořit s nimi zátiší a různé sestavy. Materiál nabízí konkrétní lekce do výuky výtvarné výchovy na 1. i 2. stupni v různ…
učebnice
Autor: Petra Šobáňová
Materiál přináší celkem 15 tvůrčích zadání různého zaměření, které mohou sloužit jak pro jejich samostatnou práci, neb obsahují pracovní listy, tak jako způsob inspirace pro učitele. Jednotlivá témata a zadání se mohou dále…
pracovní list
výtvarné umění
koláž
architektura umělecké dílo
fotografie
Paoul Klee
Josef Sudek
renesance
zátiší
detail. sgrafito
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ seznamuje žáky s možnostmi tvorby na internetu a upozorňuje na úskalí, která mohou autora potkat.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek