Autor: Jiří Kutina, Martina Černá
Příspěvek se zabývá charakteristikou programu ChemSketch, který umožňuje například kreslení a vizualizaci chemických struktur, reakcí nebo chemických aparatur. Poskytuje tak žákům možnost vytvářet jednoduchý digitální obsah, učí je vyjadřovat…
článek
Chemie
chemické editory
chemické nádobí a náčiní
chemická reakce
Autor: Martin Rusek
Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití digitálních technologií ve výuce přírodních věd, konkrétně ve výuce chemie. Nabízí učitelům námět vyučovací hodiny s využitím dostupných digitálních technologií (PC,…
článek
digitální gramotnost
chemické výpočty
hmotnostní zlomek
Autor: Martin Rusek
Popis vlastností software dodávaného s interaktivními tabulemi Smart a možnosti jeho uplatnění ve výuce chemie. Z hlediska digitální gramotnosti zde žáci využijí práci s digitálními technologiemi na základní uživatelské úrovni…
aplikace
Autor: neuvedeni
Žák čte, interpretuje grafy a pokouší se znovu nastolit podmínky, při kterých graf vznikl. Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat předmětem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili ná…
video