Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Karel Švátora, Mgr. Petra Špottová, Ph.D., Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí s hodnocením gymnastických cvičebních tvarů (hodnocení pohybového projevu) a vytvoří formulář pro snadný záznam hodnocení gymnastických cvičebních tvarů. Vytvořený formulář n…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Jan Hnízdil
QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat, oproti čárovému kódu obsahuje větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004. Kód je tvořen čtvercovou mřížkou bodů a sklád…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími jejich zdatnost, především pak ukazatel, který by se měl při rozvoji zdatnosti nejvíce sledovat – tepová frekvence. Tento DVZ pomáhá změřit hodnotu…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Martin Nosek, Ladislav Valter
Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Petr Polívka
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzděl…
článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchova