Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Martin Prade
DVZ je zpracován formou prezentace a apeluje na teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti autorských práv a licencí (a to hlavně při využití obrázků a názorných ukázek, jak využít CC licence pro autory a pro uživatele, tedy jak nakládat s CC d…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Ing. Irena Vajen
Kybernetická bezpečnost je zde pojímána jako desková hra obsahující sadu kartiček s otázkami i odpověďmi z témat: bezpečnost v elektronické komunikaci, bezpečnost v sociálních sítích, bezpečnost v kyberprostoru, bezpečnost a finance a počítačové…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Pavel Kopeček
DVZ obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávacím oboru Občanská výchova při výuce tematického celku učiva Naše obec, region, kraj. Při těchto aktivitách budou žáci (samostatně, ve dvojicích nebo ve větších skupinách) shromažďovat z dostupn…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výchova k občanství
Zeměpis
Dějepis
Autor: Martin Prade
DVZ je zpracován formou interaktivní webové stránky, která simuluje sociální síť. Žák je postaven před vybrané situace a stránka ho pomocí vyskakovacích oken bude informovat o správném či nesprávném jednání.…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: O2 Chytrá škola

Jak předejít nepříjemným situacím při online nakupování? Leckdy tomu lze předejít.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online nákup
m-platby
Autor: O2 Chytrá škola

Ubránit se před počítačovými podvody stoprocentně nelze, přesto se jim ale lze aspoň částečně bránit.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
počítačový vir
počítačový podvodník
Autor: O2 Chytrá škola

Podvodné a ukradené účty nejsou na internetu novinkou, přečtěte si šest základních tipů, jak se bránit.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
ochrana účtů
Autor: cz.nic
Gamifikovaná vzdělávací aktivita pro žáky 5. & 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických…
aplikace
Autor: CZ.NIC
Tato lekce je součástí projektu Jak na internet. DVZ obsahuje edukační video, komiks pro děti, e-book a výukový materiál ke stažení. Lekce ukazuje rozdíl mezi seriózními a podvodnými e-shopy, věnuje se kvalitě zboží, způsobům doručení a převzetí zbož…
video
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupován…
článek
Autor: Buď safe online (AVAST)

Interaktivní online kurz. Žáci 2. stupně ZŠ zjistí, jak se správně a bezpečně chovat na internetu.

aplikace
Nina Jakešová
kybergrooming
netiketa
bezpečnost
kritické myšlení (ověření)
e-safety
internet
kyberšikana
sexting
soukromí
Autor: Tereza Vodičková
Ukazujeme žákům, jakým způsobem se dá manipulovat obsahem mediálních zpráv. Aktivita pracuje s přednáškou Brain and Breakfast a se Surfařem po internetu od Zvol si info. Společně s žáky vytváříme návod, jak postupovat, než se článek rozhodnou sdílet.…
aplikace
Autor: Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Žák se setká s několika situacemi v online prostředí, které ohrožují jeho osobní bezpečí a získá tak představu o tom, jak se v těchto situacích zachovat. Čemu se má vyvarovat a s kým krizovou situaci probrat. Zaměřeno na budování digitáln…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití. Žáci nejprve…
aplikace
Autor: Matěj Seifert a kolektiv
Hra o kyberšikaně pro skupiny do třídy v režimu unplugged, tedy bez zapojení digitálních technologií. Obsahuje metodiku pro učitele, instrukce a tisknutelné karty pro žáky a další otázky k následné diskuzi.
aplikace
Autor: Česká televize
Dezinformační weby používají ve svých zprávách různé manipulativní techniky, které u čtenářů zajistí vyvolání požadované reakce. Pořad ukazuje, kořeny a způsoby manipulace profesionálních výrobců manipulací a dezinformace.…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Pirátské vysílání, která se věnuje problematice sociálních sítí. Při objevování internetu je třeba být opatrný. Na sociálních sítích lidé často sdílejí veřejně i…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Zprávičky, která se věnuje kyberšikaně. O kyberšikaně se mluví jako o formě šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je mobilní telefon či internet. Pořad radí, jak se proti ní bránit. V případě…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi, která vysvětluje, co znamená nákup mimo provozovnu. Upozorňuje na to, že pro něj platí jiná pravidla než pro běžný nákup v obchodě a že je důležité znát možná rizika takového nákupu. Spojená s bezpečnost…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi seznamuje s principy nákupu po internetu, vysvětluje způsoby platby (platební kartou, bankovním převodem). Jsou zde upozornění na možná rizika nákupu po internetu, například, že je nutné vždy započítat dodatečné náklady,…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi vysvětluje, co je phishing (způsob získání citlivých údajů přes internet, kdy podvodníci předstírají, že jsou zaměstnanci banky nebo úřadu - obvykle žádají o číslo bankovního účtu a přístupov…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi objasňuje pojmy phishing, vishing a skimming a poskytuje rady, jak se před nebezpečnými podvody bránit. Phishing se snaží získat citlivé osobní údaje prostřednictvím e-mailu, vishing prostřednictvím mobilního telefonu a skimming…
video
Autor: Česká televize
Pořad o tom, co je to product placement a kde na něj nejčastěji narazíme. Videoprogram nabízí možnost demonstrovat product placement jako doplněk uměleckých programů. Product placement je podprahová reklama, kterou producenti využívají jako zdroj financování uměleckých projektů,…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Pasáž vysvětluje pojem troll a upozorňuje, že existují i trollí farmy, kde tito narušovatelé a ovlivňovatelé internetových diskuzí působí hromadně. Krátká…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Cílené šíření falešných zpráv může u veřejnosti vyvolat apatii k politickému dění i pocit ohrožení bezpečnosti. Pořad ukazuje, že velké dezinformačn…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi, která popisuje podmínky při nákupu zboží přes internet. Nakupující má možnost do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zboží ale nesmí být poškozené. Upozornění na to, že před samotnou…
video
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Výuková aktivita Cizí zeď je činnost zaměřená na reflexi hudebního videoklipu s přesahem k rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti. Aktivitu je možné realizovat ve dvou úrovních; první se zaměřuje na chování lidí…
článek
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Popsaná výuková aktivita pracuje s hudebním videoklipem Balič novodobý (zpěv Zdeněk Piškula, https://www.youtube.com/watch?v=Ockf8TUbaMM), který představuje pohled virtuálního světa na seznamování. Práce s písní upozorňuje na to, jak je ná…
článek
Autor: cz.nic
Pod pojmem chytrá města (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu různých funkcí města – plánování a optimalizace dopravy, parkování, veřejné…
video