Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., Mgr. Irena Berbalková
Interakce prostřednictvím digitálních technologií s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet na příkladu determinace pampelišky lékařské jako modelového druhu. Žáci hodnotí data, informace a digitální obsah biologického charakteru (k dispozici…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Člověk a jeho svět
Autor: O2 Chytrá škola

Jak mají děti bezpečně používat internet – rady pro učitele i rodiče včetně podpůrných materiálů.

aplikace
Marie Mališková
bezpečí na internetu
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola vysvětluje, jak minimalizovat ve školním i domácím prostředí kybernetickou šikanu.

aplikace
Marie Mališková
kyberšikana
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

37 % čtrnáctiletých dětí se přes sociální sítě baví s cizími lidmi. Jak tyto aktivity minimalizovat?

aplikace
Marie Mališková
online manipulace
kybergrooming
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola kromě příruček ke stažení obsahuje deset tipů, jak na kyberstalkera.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
online sledování
Autor: O2 Chytrá škola

Nedostatek času stráveného offline se nepříznivě podepisuje na našich tělech i myslích. Jak se bránit?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
zdraví
metodický rádce
Autor: NÚKIB
PDF soubor obsahuje 4 hry pro žáky 1. stupně ZŠ, které mají pomoci dětem rozumět tomu, jaká úskalí jim používání technologií a internetu přináší, a jak některé problémy řešit. Aktivity jsou zaměřeny na skupinovou i individuá…
aplikace
Autor: Jakub Holec
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je…
článek
Autor: eSafetyLabel
Materiál může primárně využít učitel k osvětě ve třídě. Jedná se o dokument ve Wordu s radami, jak se chovat na sociálních sítích. Dokument se dá editovat a použít k tisku plakátu do třídy. Autoři přinášejí také podnět pro pr…
článek
Autor: Matěj Seifert a kolektiv
Hra o kyberšikaně pro skupiny do třídy v režimu unplugged, tedy bez zapojení digitálních technologií. Obsahuje metodiku pro učitele, instrukce a tisknutelné karty pro žáky a další otázky k následné diskuzi.
aplikace
Autor: Debrujáři
Metodický návod k provedení experimentu. Příprava pokusu pro první stupeň - návod a teorie, 2 fotografie z pokusů.
aplikace
Autor: GLOBE
GLOBE pro nejmenší – metodický materiál pro učitele prvního stupně, rozplánované aktivity a úkoly na celý školní rok, ale také dobré nápady, tipy a pracovní listy, jak bádat s malými dětmi. Pracovní listy a laboratorn…
aplikace
Autor: Václav Šimandl
Aktivita seznamující žáky s tvorbou a výhodami zobrazení dat pomocí sloupcového grafu. Žáci nejprve vyplní elektronický formulář, kde uvedou počet hodin, které denně prospí. Formulář vygeneruje odpovědi do listu tabulkového kalkulátoru,…
článek
Autor: Pavel Böhm
Text popisuje provedení experimentu – rozpouštění kostek ledu. Je sice určen pro žáky 2. stupně, ale je možné jej realizovat i se žáky 1. stupně a prostřednictvím digitálních technologií (bodový teploměr, digitální vizualizér, mikroskop, lupa)…
článek
Autor: Člověk v tísni: Jeden svět na školách
Lekce je uvedena filmem s doporučenými doprovodnými aktivitami. Žáci se dozvědí, jak fungují lajky a že nejsou odrazem offline reality. Aktivity vedou k zamyšlení, proč se lajkům nemá přikládat příliš velký význam.
video
Autor: Bubbl.us
Aplikaci Bubbl žáci mohou využít při třídění informací, např. při třídění organismů do skupin podle zvolených kritérií, při uspořádávání myšlenek a při plánovaní a následném zaznamenání pokusu. Využit…
aplikace
Autor: Libor Kvapil
Zpracovaná učební lekce má za cíl provedení pokusu zaměřeného na zkoumání teploty vody. Nedílnou součástí provedení pokusu je využití teploměrů. Učitel může dát žákům k dispozici kromě digitálního teploměru i teploměr klasick…
článek
Autor: Eva Štréglová
Zpracovaná výuková lekce je zaměřena na provedení pokusu – pozorování činnosti žížal. Kromě podrobného popisu realizace je k dispozici také pracovní list k vytištění. Prostor pro vhodné využití digitálních technologií se nab…
článek
Autor: Kateřina Čiháková
Výuková lekce je založena na badatelské činnosti a probíhá v přírodě. Při sběru ulit páskovek podle určených kritérií žáci místo sběru živých tvorů pořizují jejich fotografie.  Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, kdy je vhodné a vý…
článek
Autor: Hana Splavcová
Metodika je rozdělena do dvou částí. Teoretická část přináší vhled do problematiky přírodovědné gramotnosti, pohled od teorie k praxi prostřednictvím kurikula, z pohledu psychologického i didaktického, představuje hodnotu přírody v různých rovin…
článek
Autor: Člověk v tísni, o.p.s.
Publikace pro učitele přináší základní informace z oblasti problematiky kyberšikany. Součástí jsou také zpracované náměty na vyučovací lekce.  Pro žáky 1. stupně jsou využitelné např. lekce "Na druhém konci" (s. 66) a "Vím, co může…
učebnice
Autor: neuveden
Online podpora knihy Učíme se s tabletem ukazuje možnosti využití tabletů ve výuce. Videoreportáž ze základní školy nabízí inspiraci k využití tabletu ke zkoumání prostředí, ve kterém se žáci pohybují. Prostřednictvím uveden…
aplikace
Autor: 3. ZŠ Cheb
Žáci by od nejmladšího věku měli být vedeni k uvědomění, že naše zdraví je důležité. Před zařazením technologií do výuky je vhodné stanovit konkrétní pravidla, jak se při práci s nimi chovat. Součástí by měly být také…
článek
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Pravidelné využívání technologií ve výuce nabízí příležitosti, při kterých učitel nenásilně ukazuje nejen přínos technologií, ale může upozornit i na nebezpečí, které s sebou jejich používání přináší. V…
článek
Autor: Sobková Petra
Hrdinové čtyř příběhů seznamují děti s nástrahami, které mohou číhat v online prostředí. Kniha je doplněna obrázkovými kartami, které učitel může využít k doplnění příběhu a k diskuzi se žáky. Příběhy jsou primárně určeny pro využit…
učebnice
Autor: neuveden
Zábavný interaktivní příběh pro žáky 5. třídy, který prostřednictvím komiksového příběhu představuje rizikové jevy a učí bezpečnému chování na internetu. Zaměřuje se na téma digitálních stop, digitálního…
cvičení
Autor: Josef Levý, Lenka Rapantová
Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři…
článek
Autor: neuveden
V 5 minutovém videu "Kubova talkshow: O bezpečnosti na internetu" se poutavou formou rozhovoru dvou komiksových postaviček žáci dozvědí, že vložené informace (fotky, videa) nelze již nikdy bezpečně odstranit a proč tomu tak je.
video
Autor: neuveden
V desetiminutovém videu se žáci dozvědí o problematice pirátství - nelegálním stahování filmů nebo hudby. Porovnáním se situací "trhání tulipánů přes plot" jsou tyto informace žákům zpřístupněny vhodnou a srozumitelnou formou.…
video
Autor: neuveden
10 minutové video ukazuje počátky kyberšikany a nabízí zamyšlení, jak by bylo vhodné vzniklou situaci řešit. Video může vyučující využít jako motivační úvod k diskuzi nebo dalšími aktivitami souvisejícími  s online…
video