Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Ludmila Kovaříková
DVZ obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci se naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska digitální…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Martin Prade
DVZ je zpracován formou interaktivní webové stránky, která simuluje sociální síť. Žák je postaven před vybrané situace a stránka ho pomocí vyskakovacích oken bude informovat o správném či nesprávném jednání.…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Hana Havlínová a Daniela Pavlová
Text popisuje aktivitu realizovanou v 1. ročníku, která je propedeutikou pro práci s klíčovými slovy.  Dovednost pracovat se slovy a s jejich významem využijí žáci při tvorbě vlastních textů v pozdějším období. Z pohledu jednotlivého žáka se sice…
článek
Autor: WIKIMEDIA
Video seznamuje posluchače s praktickým postupem, jak vytvářet a editovat hesla na Wikipedii. Využití je možné při rozvoji digitální gramotnosti žáků, kteří se tak naučí tvořit nový digitální obsah s dodržováním právních norem v digit…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na pochopení kategorizace informačních zdrojů a účel klíčových slov. Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První…
aplikace
Autor: InGENERATION
Žáci procházejí různými dílčími aktivitami spojenými s různými formami žádostí zasílanými prostřednictvím online komunikace. Při činnosti žáci hodnotí možné záměry odesílatelů zpráv a dopady jejich slov a činů &ndash…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení výhod a nevýhod komunikace s využitím digitálních prostředků a bez nich. Žáci ve skupinách posuzují…
aplikace
Autor: Štikarovská Martina
Článek popisuje praktickou zkušenost, jak je možné využít tablety pro realizaci pětiminutovek a společných příběhů. Žáci se naučí sdílet s ostatními žáky výsledky své práce a spolupracovat v online prostoru právě na tvorbě příběhu. Jako…
článek
Autor: Česká televize
Dezinformační weby používají ve svých zprávách různé manipulativní techniky, které u čtenářů zajistí vyvolání požadované reakce. Pořad ukazuje, kořeny a způsoby manipulace profesionálních výrobců manipulací a dezinformace.…
video
Autor: Česká televize
Pořad o tom, co je to product placement a kde na něj nejčastěji narazíme. Videoprogram nabízí možnost demonstrovat product placement jako doplněk uměleckých programů. Product placement je podprahová reklama, kterou producenti využívají jako zdroj financování uměleckých projektů,…
video
Autor: Lenka Mikulášová
Materiál byl vytvořen jako interaktivní hra (test) pro žáky 9. ročníku. Má sloužit jednak k procvičení učiva probraného v hodinách českého jazyka (především literatury) a zčásti i dějepisu, jednak k motivaci žáků do dalších hodin, které…
aplikace
Autor: Jiří Krejčí
Projekt využívá možnosti práce ve sdíleném prostředí třídního webu (např. Office 365). Žáci skrze společně tvořené prezentace kooperují na společném díle. To vede k hlubšímu porozumění daného učiva a k posílení kl…
aplikace
Autor: Eva Beranová
Text o A. Schweitzerovi z čítanky ČEŇKOVÁ, Jana; DEJMALOVÁ, Kateřina; MARINKOVÁ, Helena. Čítanka pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha : Fortuna, 1996. 184 s. část: Albert…
aplikace
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Popsaná výuková aktivita pracuje s hudebním videoklipem Balič novodobý (zpěv Zdeněk Piškula, https://www.youtube.com/watch?v=Ockf8TUbaMM), který představuje pohled virtuálního světa na seznamování. Práce s písní upozorňuje na to, jak je ná…
článek
Autor: Marta Břehovská, Petr Koubek, Jana Pekařová
Webinář obsahuje návod, jak pracovat s publicistickými texty a diskutovat o svém veřejném prostoru (obci). Nabízí řadu nápadů, jak realizovat čtení ve sdíleném prostředí. Jedná se o webinář, který vybízí ke čtení…
video
Autor: Adam Cvik
Žáci v aktivitě dostávají příležitost k posouzení připravených ilustračních profilů lidí různých charakteristik a formulaci postoje k nim skrze to, zda by to byl pro ně přijatelný soused a proč (ne, nebo ne)? Následuje část sdílení postojů a diskuse.…
článek
Autor: Vanda Vaníčková
Youtube poslouží jako vhodný příklad  pro posuzování informací na základě věrohodnosti příslušného zdroje. Článek představuje internetový server YouTube jako nástroj, který lze využít při rozvoji různých složek gramotností,…
článek
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Článek ukazuje možnosti využití digitálních technologií ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. Pro naplňování oborového výstupu směřujícímu k psaní jednoduchých sdělení i v digitální podobě jsou uvedeny…
článek
Autor: Mgr. Filip Jelínek, Mgr. Pavla Sýkorová
Text nabízí možnosti využití komiksů pro vlastní tvorbu žáků. Nabízí odkazy na dvě online aplikace, které lze ve výuce využít a podpořit zájem žáků o vlastní tvůrčí psaní. Komiks patří mezi literární žánry, kter…
článek
Autor: Petr Vinš, Ludmila Kovaříková, Petr Koubek
Video obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska netikety právě t…
video
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
český jazyk
digitální gramotnost
online komunikace
blog
Autor: DesignCap
Pozvánka nebo plakát patří mezi jednoduché formáty sdělení, které se učí vytvářet již žáci na 1. stupni. Některé z nich může soustředění pozornosti na grafické ztvárnění odvádět od vlastního obsahu sdělení. Využití…
aplikace
Autor: Sense-lang
Hra Chameleon slouží pro nácvik psaní na klávesnici, je založena na přepisování slov a napomáhá rychlosti a přesnosti v psaní. Pro vlastní tvorbu žáků je důležité, aby si již na 1. stupni postupně osvojili dovednost psaní na klávesnici. Přepisovan…
aplikace
Autor: Hana Havlínová
Text poskytuje inspiraci prostřednictvím komplexně zpracované aktivity, která je zaměřena na vyhledávání informací z doporučených zdrojů a jejich třídění. V rámci aktivity žák zjišťuje informace z různých zdrojů v digitálním…
článek
Autor: Hana Havlínová a Lenka Švimberská
Článek představuje komplexní aktivitu, která svým zadáním vede žáky k zamyšlení, které údaje jim chybí k vyřešení daného problému - plánování jednodenního výletu. Žáci získávaj…
článek
Autor: Fakescape

Didaktická hra umožňující žákům identifikovat prvky manipulace a profesionální polopravdy. Hra je nabízena komerčně.

cvičení
manipulace
mediální gramotnost
Autor: Marek Rechtík

Blogový příspěvek obsahuje několik základních kroků, díky kterým si budete vy a žáci škol umět ověřit skoro každou informaci.

článek
mediální gramotnost
čtenářská gramotnost
autorský záměr
vliv medií
vliv na media
Autor: HistoryLab

Úloha se týká analyzování politické manipulace v daném historickém kontextu.

učebnice
manipulace
Autor: HistoryLab

Intelektuální manipulace v daném historickém kontextu a složitost jejího pochopení.

aplikace
manipulativní techniky
Autor: HistoryLab

DVZ otevírá příležitost debatovat, proč a jak se v umění užívají prvky vulgární mluvy.

aplikace
vrstvy národního jazyka
identita
svoboda projevu
debata
Autor: Gabriela Babušová
20minutová lekce ukazuje, jak lze didakticky vhodně uchopit vzdělávací obsah, kterým je psaní e-mailu. Aktivita probíhá "unplugged", tedy bez zapojení digitálních technologií, protože je přípravou na následné psaní skutečného e-mailu. To…
video