Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Tento pracovní list je určen žákům 5. ročníku ZV, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1, kteří se učí anglický jazyk jako další cizí jazyk (2. stupeň ZV, SOŠ). Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Jídlo je mnohem více než jen základní potřebou našeho těla, je to i způsob, jak sdílet, objevovat kultury a zkoumat různé chutě. Pracovní list napomáhá poznávat různé aspekty jídla, vliv na zdraví a životní prostředí. Zaměřuje se na roz…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Výuková aktivita je určena žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří návrh svého bytu v bezplatném online nástroji HOMESTYLER. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní z…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová, Pavlína Jurzykowská
Cílem této výukové aktivity je zvládnout jednoduchou konverzaci o oblíbených či neoblíbených aktivitách a kroužcích. Žáci se naučí časovat sloveso umět (können) a pracují s předpřipravenou tabulku Microsoft Excel, díky které se dozv…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Úkolem žáků je pomocí aplikace „Strange Garden“ nafotit oblíbená místa ve škole / i školní pomůcky, popsat je a vytvořit na základě nafocených míst a předmětů prezentaci. Aktivita rozvíjí zábavnou formou jejich jazykové…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: David Nekola
Žáci vytvářejí on-line kvíz na vybraný (nejen) gramatický jev v cizím jazyce. Vytváření kvízu vyžaduje hlubší porozumění danému tématu a představivost. Žáci rozvíjejí digitální kompetence nejen samotnou…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Pavla Marečková
Po vydání Dodatku ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky v roce 2020 představuje jazyková mediace často diskutované téma. Zatímco v mnohých evropských zemích je mediace již více než 20 let vnímána jako stěžejní č…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Ivana Chmelařová
V článku najdou učitelé cizích jazyků ukázku jednoduchého, efektivního využítí nástroje Padlet v jazykových hodinách nejen distančního vzdělávání.
článek
Autor: Mgr. Ivana Chmelařová
V distanční výuce a při používání digitálních technologií se žáci setkávají s nutností použít klávesnici na počítači (tabletu atd.). Žáci si uvědomují, že nevystačí s českou klávesnicí. Článek přin…
článek
Autor: Mgr. Karel Jindra, Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci si u tohoto tématu procvičí všechny receptivní i produktivní řečové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní a vyzkouší si prezentační dovednosti a schopnost práce v týmu. Absolvují motivační online kvíz, po zhl…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková
Článek ukazuje možnosti portálu www.etwinning.net pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci výuky cizích jazyků. Žáci své komunikační dovednosti ( psaní, mluvení, porozumění textu a poslech) rozvíjí prostřednictvím n…
článek
Autor: Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň a NPI ČR (dříve VÚP)
Evropské jazykové portfolio je on-line nástroj, který umožňuje vést si vlastní jazykové portfolio, ohodnotit své jazykové dovednosti a zazamenat dosaženou jazykovou úroveň (A1 - C 2 dle  Společného evropského referenčího rámce pro jazyky).…
cvičení
Autor: Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití online aplikace Padlet jako všestranného nástroje ve výuce cizích jazyků. Žáci rozvíjí svou tvořivost a vyjadřování prostřednictvím multimediálních formátů a spolupracují za využití cloudových…
článek
Autor: Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití online aplikace Thinglink  v hodinách cizích jazyků. Jedná se o kreativní nástroj, který lze použít na místo klasických powerpointových prezentací. Žáci vytvářejí interaktivní multimediální d…
článek
Autor: Mgr. Petra Boháčková, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití nástrojů videokonference Skype (Microsoft) nebo Hangout (Google) ve výuce cizích jazyků. Žáci procvičují mluvenou formu jazyka v online prostředí za dodržování pravidel pro vzájemnou komunikaci. Žáci si prakticky vyzkouší komunikaci s v…
článek
Autor: Nikol Meyerová
S pomocí tabletu a softwaru Toglic, který nabízí aktivity pro týmovou spolupráci a pro rozvoj komunikačních dovedností, si žáci procvičí a zopakují sloveso TO BE, procvičují slovní zásobu. Žáci při školní práci využí…
aplikace
Autor: Mgr. Petra Boháčková, PhDr. Jitka Tůmová
Článek se zabývá využitím tabletů v hodinách anglického jazyka. Žáci si mohou vytvořit vlastní e-knihy pomocí webové aplikace Book Creator. Během aktivity si procvičí psanou formu angličtiny v online prostředí za využití klávesnice pro daný…
aplikace